Dizajn vizit karte

Vizit karta predstavlja vizuelni identitet i treba da ostavi upečatljiv utisak i omogući prepoznatljivost Vašeg brenda, firme ili posla.

Dizajn vizit karte

Avani grafički dizajn | Dizajn vizit karte

Vizit karta predstavlja vizuelni identitet Vaše firme ili posla i zato je dizajn vizit karte veoma bitan.

Stvaranjem upečatljivog dizajna vizit karte za Vašu firmu, načinili ste drugi korak u brendingu tj. krenuli ste u pravcu posebne promocije Vaše firme odnosno vizuelnog identiteta koji će Vas izdvojiti od konkurencije.

Avani grafički dizajn Vam nudi profesionalna i kreativna rešenja dizajna vizit karte za Vaše firme u skladu sa Vašom idejom i uvek dobijate nekoliko ponuđenih predloga izgleda vizit karte.


Dizajn vizit karte

Portfolio Avani grafički dizan

Kakav je dobat dizaj vizit karte?

Dizajn vizit karte treba da bude originalan, jednostavan, a ipak upečatljiv, sa dobrim i čitkim rasporedom elemenata poput logoa Vaše firme, informacija o Vašoj firmi i kontak podacima.

Izrada logotipa

1. Logo dizajn

  • Dobar logo dizajn i logotip je prepoznatljivog, prikladnog, praktičnog, grafičkog i jednostavnog oblika i prenosi poruku koju Vi želite da poručite svojim klijentima. Logotip je lako prepoznatljiv simbol Vašeg brenda, što pomaže da Vaše poslovanje ostane u centru pažnje za ljude koji će postati u kupci.

2. Dizajn vizit karte

  • Atraktivan, privlačan dizajn vizit karte sa svim relevantnim kontakt informacijama može privući pažnju Vašeg potencijalnog klijenta i pomoći Vam da ostanete upamćeni i nakon prvog sastanka. Vizit karte takođe mogu poboljšati kredibilitet, jer mogu stvoriti osećaj profesionalnosti i legitimnosti za Vašeg poslovanja.

2. Dizajn memoranduma

  • Za Vaše dokumente bitan je dizajn memoranduma, jer preko poslovnog pisma, prenose se bitne informacije o Vašoj firmi ili poslu i ostavlja profesionalan utisak kod saradnika i potencijalnih klijenata. Pametne tehnike rasporeda mogu se koristiti da bi se skrenula pažnja na ključne informacije i ostavio upečatljiv utisak.