Optimizacija sajta - cene

Optimizacija sajta omogućava da se Vaš web sajt nađe na prvoj stranici Google pretraživača, čime ima veći broj posetilaca, klijenata, kupaca. Bolja optimizacija sajta, donosi bolju poziciju prilikom pretrage. Zato je važno da Vaš sajt bude optimizovan i stalno u vrhu.

Optimizacija sajta - cene

Optimizacija sajta, SEO optimizacija (Search Engine Optimization) je proces kojim se poboljšava posećenost sajta, postiže bolji Page Rang i rejting kod poznatih svetskih pretraživača kao što su Google, Yahoo, ... Anavi Dizajn nudi širok spektar usluga optimizacije sajta po veoma pristupačnim cenama.

Optimizacija sajta - cene

  • Optimizacija sajta omogućava da se Vaš web sajt nađe na prvoj stranici Google pretraživača, čime ima veći broj posetilaca, klijenata, kupaca.
  • Najlakše i najbrže se optimizuje staticni HTML sajt, zatim dinamički PHP sajt i na kraju su sajtovi sa CMS-om.

Osnovna optimizacija sajta obuhvata: vidljivost Vašeg sajta na pretraživačima, verifikaciju Vašeg sajta na alatima za webmsatere, ispravna navigacija sajta i provera ispravnosti svih stranica sajta

Napredna optimizacija sajta obuhvata: ažuriranje sadržaja Vašeg sajta prema kriterijumima pretraživača, istraživanje ključnih reči bitnih za pronalaženje Vašeg sajta, povezivanje sa drugim linkovima ka bitnim stranama, sajtovima i društvenim mrežama, izveštaj o posećenosti Vašeg sajta i niz analitičkih informacija

Osnovni paket
- - /mesečno
  • vidljivost sajta na pretraživačima
  • verifikacija sajta na alatima za webmsatere
  • ispravna navigacija sajta
Napredni paket
- - /mesečno
  • ažuriranje sadržaja sajta
  • istraživanje ključnih reči
  • povezivanje sa drugim linkovima
  • izveštaj o posećenosti i niz analitičkih